11. července 2012

Prodloužení termínu odesílání příspěvků

Příspěvky je možno zasílat na adresu konferencekcjl@seznam.cz do 24. 8. 2012. Dodržujte, prosím, pokyny k zaměření a úpravě textu, které jsou definovány v dokumentech přiložených v boční liště (Informace pro autory, Šablona a Citační norma). V e-mailu uveďte, zda si přejete, aby byl příspěvek otištěn v monografii JAZYK A LITERATURA V ODBORNÉ KOMUNIKACI, nebo v časopise JAZYK – LITERATURA – KOMUNIKACE. V případě zájmu je možné uveřejnit i dva články.


Organizační tým konference