16. listopadu 2011

Sborník z konference 2011

Sborník z konference bude vydán s ročením 2012 a distribuován bude na příští konferenci, která se uskuteční 12. 4. 2012. Těm, kteří se nezúčastí, bude odeslán poštou.

Organizační tým konference.